Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

           

              St.Georgs Gildet på besøk i Shik templet i Lier.

Gildekalenderen ( sist oppdatert 20.februar)

15. februar - Siste frist for innsending av alle rapporter fra Gildene.

 
 Bergensgildens turprogram våren 2018


St.Georgs Gildene på Facebook


 Tenkedagen 2018

 Ord fra Tenkedagsbudskapet : " Baden-Powel ga oss et formål med speiderlivet vårt og et mål: Forlat denne verden litt bedre en vi fantden. La oss se oss vidt omkring, slik at vi kan se høyere og lengre frem. Vår tid her på jorden er kort, så kast ikke bort tiden på uvesentlige ting. Ta heller ikke  livet for mye på alvor, slik noen gjør.  Prøv å gjøre det til et lykkelig liv mens du har det. Se deg vidt omkring, og når du tror at du ser vidt omkring, se enda videre omkring"

Her er formann i ISGF Mathius Lukwago budskap til oss for Tenkedage 2018

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=GZtawOYxzU0

Budskapet på norsk (oversatt av Ivan)  Den engelske versjonen.

         

   

St.Georg 1/17 - Lederen er denne gang er skrevet av det nyvalgt medlem i Landsgildeledelsen, Jan Petter Bergan.  Han utfordrer oss bla til synlighet og å ta ansvar i samfunnet.
Skogvokterne St.Georgs  Gilde er under etablerning. Skogvokterne startet da NSF overtok leirstedet Ingelsrud  i Eidskog.  Leirstedet er nå nedlagt, men Skogvokterne vil gjerne fortsette å holde sammen. Leder for Skogvokterne, Harald Schæf, eller "vår" Harald B Pettersen forteller om dette.

Det fortelles også om et nytt Hotelt og Blå på Leir, 30. juni til 7. juli i forbindelse med KFUK-KFUM's Landsleir i Stjørdal

Hva med en Blåtur på Fjellet 8 - 12. august?
Og her er mye, mye mer å lese…..

 

 


 

Ved verdenskonferansen på Bali sist høst ble ISGF 's hjelpeposjekt for 2018 i Uganda presentert. Uganda har de siste par årene fått over en million flyktninger, særlig fra Sør-Sudan. Her er det både borgerkrig og en omfattende hungersnød. Flyktningene blir etter mottak i gjennomgangsleire fordelt utover i Uganda. De får tildelt litt jord så de kan brødfø seg selv. Flyktningstrømmen er stor så Uganda trenger støtte til å ta seg av dette på en tilfredsstillende måte.

  ISGF har inngått et samarbeid med Høykommissær for flyktinger (UNHCR) hvor formålet er å skaffe ly til flyktninger som slår seg ned i landsbyen Imvepi i Nordvest- Uganda.  Det er gått til anskaffelse av familietelt som blir laget lokalt.  Prisen er 25 Euro pr telt og en har som mål å skaffe 1000 telt. Dette har en samlet verdi på ca kr 250.000. Prosjektet blir fulgt opp av UNHCR, også  ISGFs formann Mathius Lukwago er fra Uganda.

  Landsgildeledelsen i Norge har valgt å gi sin fulle støtte til dette prosjektet og oppfordrer gilder over hele  landet til å gi sin støtte til dette.  (se også St.Georg nr 1/18)

Støtten til prosjektet kan sendes til Sggn's konto 8200 06 04980 og merkes "Uganda- prosjektet"

Mer informasjon finner en også på ISGF's webside.


 

Scouting Guild Forum Grossarl har 50 års jubileum i år. Dette vil bli markert 27. mai til 3. juni.  Påmeldingsfristen er 15. mars.  Her hentet fra ISGF's webside :
Program for jubileet.
Registreringsskjema

 


   

  Nye utgaver av Nordic Baltic Newsletter med skandinavisk tekst og den engelske versjonen som også ligger i ISGFs arkiv.
      


 

Her er den nye Verdenskomiteen (2017 - 2020) som ble valgt ved ISGFs Verdenskonferanse på Bali nå oktober. 

Fra  venstre mot høyre : Nestleder Zalillah Mohd Taib(Malaysia), Elin Richards (Island), Mario Bertagnolio (Italia), Nestleder Wahid Labidi (Tunisia), Formann Mathius Lukwago (Uganda) og Runar Bakker fra Norge.

Hilsen fra formann i W.Comitee Mathius Lukwago til Fellowshipdagen 2017 (YouTube)

Mathius Lukwagos hilsen den 5.desember 2017 til den International Voleunteer Day  (YouTube)


 


Landsgildeting i Trondheim  -  29. september til 1.oktober.
                         

Et vellykket Landsgildeting i Trondheim er historie.  Vi ble ønsket velkommen med sang om Trondheim by av gildemester i 1.Nidaros, Elin Drange. Velkomsttale av ordføreren i Trondheim, Rita Ottervik.  Hvilken speiderlov vi skal bruke ble debattert.  Leirstedet Kvernmoen ble drøftet og fikk bevilget penger til videre oppussing fra St.Georgs fondet.  Distriktene  ble også tatt opp til debatt og en ble enige om å gå inn for Distriktskomiteens (nedsatt etter LGT på Hamar) forslag om å lempe på Loven om Distrikter.

Vivi Heine-Hansen ble takket for jobben etter 6 år i Landsgildeledelsen.  Nytt styre er valgt : Landsgildemester Inger Merli og Viselandsgildemester Knut Jordet ble gjenvalgt. Styremedlemmer Dag Espolin Johnsen, Linda Amundsen og kasserer Astrid Heen Lillebostad ble også gjenvalgt.  Ny er Petter Bergan (fra Metodist gildet)

Protokollen fra Landsgildetinget 

Her noen bilder fra dagene i Trondheim  (fra Flickr) 
Frimerkebanken med spesialstempel. Banken var tilstede på Landsgildetinget og med eget stempel for Tinget samt frimerker laget til Landsleiren i Bodø. Bestilling kan sendes til banksjef Sverre med e.post:  sverre@shetelig.net   

 

 


 

 

 Bli med i et St.Georgs gilde

Redaktør Arve har laget en ny folder/brosjyre  "Bli med i et St.Georgs gilde".  Den kan skrives ut i A4 format på begge sider og brettes.

Flere brosjyrer som kan skrives ut.


      Nytt gilde i Hålogaland        

Vi ønsker Hålogaland St.Georgs Gilde velkommen. Nytt gilde ble tatt opp under gildesamling på landsleiren i Bodø. Stående fra venstre: Karl-Erlend Mikalsen, Ebba T.Jenssen, Rita Eliassen, Astrid Holten, Dan Olav Gabrielsen, Karina Mathisen, Heidi Gabrielsen, Lill Iren Gabrielsen Mikalsen, Landsgildemester Inger Merli, Foran fra venstre: Tone Drøsshaug, Ørnulf Jenssen, Jørn Mathisen     
 

             

 

Frimerkebanken.no Har du frimerker liggende, lite eller mye, rester etter gamle samlinger?  Send oss det gjerne. Alt kommer til nytte.  Enten selger vi det kilovis til frimerkehandlere, setter sammen til auksjon eller selger enkelte merker for seg. 
Det ble i år laget spesialkonvolutt med Landsleir NORD17 ( koster kr 25,-).  Frimerkebanken hadde eget utsalgssted under leiren.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin, er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok. Boken tilpasser seg  telefon, nettbrett.  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

Sist oppdatert 20.02.2018.