Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

           

Hålogaland St.Georgs Gilde,  fra opptagelsen ved gildesamlingen på landsleiren i Bodø i sommer.

Gildekalenderen ( sist oppdatert 5.mars)

14.mars - Turgruppa i Bergen feirer 10 års jubileum invitasjon her

15.mars - Siste frist for på melding til Grossarls 50 års jubileum

21.mars - Åpent møte på Speiderhuset i Moss om marin forsøpling, Invitasjon her

21.mars - Oslo Distrikt inviterer til formiddags treff Centralkirken i Oslo, ukens gjestekåsør redaktør av Gildebladet, Arve Urlin Invitasjon her

31. mars - Påmeldingsfrist for NBSR treff i Gøteborg 24.-28. august,
 Informasjon Se St.Georg nr 4/17 og informasjon og påmelding her
 
 Bergensgildens turprogram våren 2018
 


St.Georgs Gildene på Facebook


  

 

Turgruppa i Bergen er 10 år den 14. mars og vil gjerne feire dette med en samling på Ole B stuene ca kl 11.45. Det blir etter den ordinære onsdagsturen til Svartevann.  Alle som har lyst, også om du kun er i Bergen på besøk denne dagen,  er hjertelig velkommen.  Se invitasjonen her.


 

 1.Våler St.Georgsgilde inviterer til diskusjon om marin forsøpling og mikroplast. Gildet ønsker å arrangere en strand-ryddedag til våren. I den forbindelse arrangere de et møte på Speiderhuset i Moss. En ønsker en diskusjon om vi reagerer for seint eller har vi mulighet til å snu denne negative utviklingen med all plasten i havet. Gjester fra miljøavdelingen i Moss kommune, Skjærgårdstjenesten og  Naturvernforbundet vil også være til sted.

Speiderhuset i Moss 21. mars kl 19.oo
forhåndspåmelding innen 17. mars til vostbye@getmail.no       Invitasjonen her.


 

Oslo distrikt inviterer til formiddagstreff onsdag 21. mars kl. 12.oo – ca kl.14.oo i Centralkirken, St. Olavs gate 28. i Oslo. Dagens kåsører er redaktøren av St.Georg, Arve Urlin.  Han har som arbeidstittel på sitt kåseri:  ”Mellom Tenkedagen og St. Georgsdagen”. Det blir som vanlig bevertning og tid til en prat. Det er påmelding. Er du i Oslo denne dagen så er du velkommen til oss. Invitasjon her


   

St.Georg 1/17 - Lederen er denne gang er skrevet av det nyvalgt medlem i Landsgildeledelsen, Jan Petter Bergan.  Han utfordrer oss bla til synlighet og å ta ansvar i samfunnet.    

Skogvokterne St.Georgs  Gilde er under etablerning. Skogvokterne startet da NSF overtok leirstedet Ingelsrud  i Eidskog. Leirstedet er nå nedlagt, men Skogvokterne vil gjerne fortsette å holde sammen. Leder for Skogvokterne, "Harald Schæf" eller vår Harald B Pettersen forteller om dette.

Det fortelles også om et nytt Hotelt og Blå på Leir, 30. juni til 7. juli i forbindelse med KFUK-KFUM's Landsleir i Stjørdal

Hva med en Blåtur på Fjellet 8 - 12. august?
Og her er mye, mye mer å lese…..

 

 


 

Ved verdenskonferansen på Bali sist høst ble ISGF 's hjelpeposjekt for 2018 i Uganda presentert. Uganda har de siste par årene fått over en million flyktninger, særlig fra Sør-Sudan. Her er det både borgerkrig og en omfattende hungersnød. Flyktningene blir etter mottak i gjennomgangsleire fordelt utover i Uganda. De får tildelt litt jord så de kan brødfø seg selv. Flyktningstrømmen er stor så Uganda trenger støtte til å ta seg av dette på en tilfredsstillende måte.  ISGF har inngått et samarbeid med Høykommissær for flyktinger (UNHCR) hvor formålet er å skaffe ly til flyktninger som slår seg ned i landsbyen Imvepi i Nordvest-Uganda.  Det er gått til anskaffelse av familietelt som blir laget lokalt.  Prisen er 25 Euro pr telt og en har som mål å skaffe 1000 telt. Dette har en samlet verdi på ca kr 250.000. Prosjektet blir fulgt opp av UNHCR, også  ISGFs formann Mathius Lukwago er fra Uganda.

Landsgildeledelsen i Norge har valgt å gi sin fulle støtte til dette prosjektet og oppfordrer gilder over hele landet til å være med på dette.  (se også St.Georg nr 1/18)

Støtten til prosjektet kan sendes til Sggn's konto 8200 06 04980 og merkes "Uganda- prosjektet"

Mer informasjon finner en også på ISGF's webside.


 

Scouting Guild Forum Grossarl har 50 års jubileum i år. Dette vil bli markert 27. mai til 3. juni.  Påmeldingsfristen er 15. mars.  Her hentet fra ISGF's webside :
Program for jubileet.
Registreringsskjema

 Frimerkebanken jobbes det jevnt og trutt. Har du frimerker liggende, lite eller mye, rester etter gamle samlinger?  Send oss det gjerne. Alt kommer til nytte.  Enten selger vi det kilovis til frimerkehandlere, setter sammen til auksjon eller selger enkelte merker for seg. Staben i Frimerkebanken har møter hjemme hos banksjef Sverre Shetelig i Jacob Aalls gate i Oslo. Her klippes, sorteres og pakkes det for salg. Møtene denne våren er 12. mars, 23. april og 11. juni.  Har du lyst til å delta vennligst ta kontakt med Sverre@ Shetelig.net

 


   

  Nye utgaver av Nordic Baltic Newsletter med skandinavisk tekst og den engelske versjonen som også ligger i ISGFs arkiv.
      


 

Her er den nye Verdenskomiteen (2017 - 2020) som ble valgt ved ISGFs Verdenskonferanse på Bali nå oktober. 

Fra  venstre mot høyre : Nestleder Zalillah Mohd Taib(Malaysia), Elin Richards (Island), Mario Bertagnolio (Italia), Nestleder Wahid Labidi (Tunisia), Formann Mathius Lukwago (Uganda) og Runar Bakker fra Norge.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=GZtawOYxzU0

Hilsen fra formann i W.Comitee Mathius Lukwago til Fellowshipdagen 2017 (YouTube)

Mathius Lukwagos hilsen den 5.desember 2017 til den International Voleunteer Day  (YouTube)


 


Landsgildeting i Trondheim  -  29. september til 1.oktober.
                         

 Dette er den nyvalgte Landsgildeledelsen. Protokoll og bilder fra Landsgildetinget i Trondheim ser her.


 

 

 Bli med i et St.Georgs gilde

Redaktør Arve har laget en ny folder/brosjyre  "Bli med i et St.Georgs gilde".  Den kan skrives ut i A4 format på begge sider og brettes.

Flere brosjyrer som kan skrives ut.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin, er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok. Boken tilpasser seg  telefon, nettbrett.  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

Sist oppdatert 05.03.2018.