Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

          


Gildekalenderen ( sist oppdatert 23.april 2017)

24.4- Arbeidsmøte i Frimerkebanken kl 10 - 14.
3.5 - Oslo gildene inviterer til tur i skulpturparken Ekeberg - åpent for alle.
6.5 - Dugnad Kvernmoen dugnadsliste her
1.6 - Frist for påmelding til landsgildetinget 2017.
       Påmeldingskjema og informasjon om Landsgildetinget 2017 se under.
11.6 - Kvernmoendagen
 
 Bergensgildens turprogram vår 2017


 St.Georgs Gildene på Facebook.

 

  
St.Georgsdagen 2017 Her er årets felles nordiske budskap. Det er i år skrevet av Bjørn Wallén fra St Görans Scoutgillen i Finland og oversatt av vår internasjonale sekretær Knut Jorde.
Er du i Oslo denne dagen inviterer Oslo gildene deg til å feire dagen her

Her er budskapet (pdf)


 

Frimerkebankens stab arbeider jevnt og trutt.  De er nå 12 stykker og har sine arbeidsmøter før sommeren den 24. april, 22. mai og 12. juni kl 10 - 14.  Det arbeides nå med å  laget eget  leir-frimerke, stempel og konvolutt til NSF`s landsleir i Bodø, NORD* 2017, som er i  juli.  Her vil banken ha eget frimerkeutsalg. Det vil etter hvert bli mulig å forhåndsbestille konvolutt med førstedagsstempelet.  Adressen til bankens direktør er sverre@shetelig.net

Se Frimerkebanken.no


  
       
     Kvernmoen 2017

Kvernmoendag: 11. juni kl 11. 3.Fredrikstad St.Georgsgilde ønsker velkommen. Det vil bli både dugnad og konkurranse. Det er mulig å leie hovedhuset for overnatting hvis du og gildet ditt bor et stykke unna.  Her er programmet for dagen.

Dugnad: 6. mai kl 10.  Kvernmoenkomiteen håper på stort oppmøte. Her er listen over hva en ønsker gjort denne dagen.  Lurer du på noe ta kontakt med Dag Roar Lund

Hovedhuset.  Klatretårnet på Kvenmoen er nå fullført. Nå står hovedhuset for tur. Det trenger en kraftig oppgradering. Vinduer og utvendig kledning må på sikt skiftes. Det satses på å sette bort denne jobben. Finansieringen her er ikke avklart ennå. Det kan innebære en større dugnadsinnsats.


   

Hotelt og Gildetropp på NSF`s landsleir i Bodø i 2017

Hoteltdirektør Trond melder at det er påmeldt 30 gildemedlemmer til Gildetroppen. Påmelding til NSFs Landsleire Nord 2017 ble lukket 1.mars og dermed er også påmelding til Gildetroppen lukket. Det er allederede nå kommet mange bestillinger på å leie seg inn i Hoteltet. Booking til Hoteltet her

Priser pr døgn:
kr 200,- for seng og frokost 
kr 430,- fullpensjon (overnatting og 3 måltider)
                      
Hotelt er hotell i telt og lavvoer hvor der er plass til feltseng og vaskefat og med tilbud om "bed and breakfast" eller full pensjon i leirens kafeer. Dette er et tilbud til Landsleirens besøkende og gjester. Det har vært brukt med hell både av Norges speiderforbund og KFUK-KFUM speidernes Landsleire helt siden 2005. Sct.Georgs Gilderne i Danmark vil prøve det samme konseptet på "Spejdernes Lejr 2017", - de danske speidernes store Landsleir i Sønderborg, Jylland. 


Informasjon om NSF`s Landsleir NORD¤

e.post til Hoteltet : hotelt@sggn.no


     St.Georg nr 1/2017  Her er mye fint å lese. Lederen er denne gang skrevet av Vivi Heine-Hanse. Det informeres om Gildetropp og Blå på Leir. Har du hyggelig minner fra landsleire du har vært med på, ønsker Ivan på kontoret at du deler disse med han. Turgruppa i Bergen er ikke bare på tur. 

Pigeon Park Hall som har vært de norske gildenes utenlandsprosjekt, er nå vellykket ferdigstilt og tatt i bruk. Speiderne i Kenya er svært takknemlig for alle gavene de har fått for å få dette til.
Og her er mye mer å lese...

Forsidebildet viser Linda Amundsen med speiderne fra en Fredslysmarkering i Bergen.


      


ISGFs 28. Verdenskonferanse
blir denne gang arrangert på øya Bali i Indonesia 9.-14.oktober 2017. Bali er et eksotisk sted vi forbinner med flotte badestrender, landsbyer og templer.  Øya er med på UNESCOS verdensarvliste.  Hvis det et flere som  er interessert i å være med som observatører prøver Trond Walstad å få til et felles reiseopplegg, helt eller delvis.  Vedlagt et notat fra Trond her med reiseforlag

Informasjon om konferansen på ISGFs webside. Her er også registreringsskjemaet, første frist for påmeling 9.juli.

 
 
           
       Landsgildeting 2017 -  29. september til 1.oktober.

1.Nidaros St.Georgs Gilde ønsker velkommen til Landsgildeting til alle delegater og medlemmer av gildene.  Royal Garden hotell vil være arena for Tinget. Det ligger sentralt til ved Nidelva og med gangavstand til det meste. En kan også velge et rimeligere bosted i Pilgrimsgården, et steinkast unna Nidarosdomen og en snau km fra Royal Garden hotell. Her er ikke så mange plasser så en bør bestille tidlig. Som gildemedlem står du fritt til å velge om du vil være tilhører til Tinget, eller kanskje oppleve Trondheim på egen hånd. Felles festmiddag lørdag kveld.  Mer informasjon kommer i St.Georg nr 2.

1. mai er fristen for forslag til saker som skal behandlesldes. Det kan sendes til post@sggn.no eller i brev til St.Georgs gildene i Norge, postboks 6840 St.Olavs plass, 0130 Oslo

Fristen for påmelding er 1. juni.  Påmeldingsskjema kommer i St.Georg nr 2.

Påmeldingsskjema kan også hentes her.

Velkommen til Landsgildeting,  her med mere informasjon


Siste utgaven av NBSR Newsletter. ( Nordisk Baltic Sub-regions nyhetsbrev) Denne gangen også i to versjoner, skandinavisk  og den engelske. Her er siste nytt å lese om våre gildevenner i Norden.
Alle de engelske utgavene av NBSR`s Newletter er lagret i arkivet til isgf.com

 

Har du gode Landsleirminner å dele?  Norsk speidermuseum gir hvert år ut et historisk skrift. I 2017 og 2018 skal disse handle om landsleire. Har du gode minner eller morsomme historier fra landsleirene på 1950 og 1960 tallet, tar vi imot dette med takk.  Det kan sendes til post@sggn.no  Er det bilder kan de sendes som vedlegg i e.posten  eller i brev til St.Georgs gildene i Norge, Postboks 6840, St.Olavs plass. N-0130 Oslo. Tilsendte bilder blir skannet og returnert, skriv da gjerne navn og adresse på baksiden av bildet.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin, er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok. Boken tilpasser seg  telefon, nettbrett.  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 


To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon vedtok på sitt møte 16. april enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess og har pågått siden 2012. 

Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene. Vårt arbeide bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, -  §2 i våre vedtekter. Selv om de to nye lovene uttrykker det samme, men med forskjellig ordlyd, er  forholdet mellom våre to speiderforbund ikke påvirket av uenigheter.  Gildene vil ha begge lovene i sine vedtekter, så er det opp til enkelt medlemmer og gilder å bruke den loven som passer best til sitt behov

Sist oppdatert 23.04.2017.