Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

           

Hålogaland St.Georgs Gilde,  fra opptagelsen ved gildesamlingen på landsleiren i Bodø i sommer.

Gildekalenderen ( sist oppdatert 5.juli)

8.-12.august Blåtur i Rondane
24.-28. august Nordisk-Baltisk underregions samling i Gøteborg
22.-23. september inspirsjonshelg på Sanner Hotell
  
 Bergensgildens turprogram høst 2018


St.Georgs Gildene på Facebook


 

Det vil snart komme en ny og forbedret web side for St.Georgs Gildene i Norge. 
Ønsker alle en god sommer.


 
St. Georg nr 2/18. Lederen er denne gang skrevet av  Knut Jordet.  Foruten å være Vise for Landsgildemesteren er han også vår internasjonale kontakt. Nå skriver han om det internasjonale gildearbeidet.

Ivan, gildesekretæren på kontoret,  som er engasjert i Besteforeldrenes Klimaaksjon, presenterer bøker om klimaendringer, - Vann, Is og Ild.

 Ellers har 1.Gildet på Hamar feiret 25 år og gildene i Bergen har vandret i 10 år, og feiret dette. Her er også en fyldig reportasje fra Barnas Villmarkcamp ved Villmarksmessa på Lillestrøm og hvor St.Georgsgildene hjalp til. Ellers er det bare å koke seg en kopp kaffe, ta en pust i bakken og lese bladet,  for her er mye, mye mer….


Inspirasjonshelg på Sanner Hotell 22.-23. september. Åpent for alle. Mer informasjon se St.Georg nr 2/18    Påmelding til post@sggn.no

Se Sanner Hotells web side (ny)              


  Velkommen til GildtreffFutura, Landsleiren til KFUK-KFUM speiderne som skal være  i Stjørdal. Treffet er søndag 1. juli kl 13.oo. Arrangementet koster kr 100,- Påmelding til post@sggn.no  innen 20. juni.
Invitasjon her Informasjon om leieren er her, fra KFUM-KFUKs webside

Det er også sendt ut eget informasjonsbrev til alle gilder.


 

Blåtur 8. til 12. august.  Turen går fra Hjerkinn til Rondvassbu.  Turen er middels krevende, men krevet samtidig at en er i god form, dagsøkter på ca 6. timer. Mer informasjon i St.Georgs nr 1/18 Påmelding innen 15. juni til Gildekontoret, post@sggn.noHotelt og"blå på leir"-30. juni-7.juli. er tilstede vedKFUK-KFUM`s landsleir "Futura".  Leiren skal ligge på jordene til Lånke gård i Stjørdal kommune, ikke langt fra Værnes lufthavn. Her vil St.Georgsgildene ha hoteltpersonale og kafeteria med kaffe og vafler til slitne ledere, som tradisjonene tro bli delt ut "blå resept"
Spørsmål kan rettes til Haldis Østby ; iostby@online.no
 se leirens nettside  Se også St.Georg 1/2018 
Gildetreff søndag 1. juli,  Invitasjon her

    

   

St.Georg 1/17 - Lederen er denne gang er skrevet av det nyvalgt medlem i Landsgildeledelsen, Jan Petter Bergan.  Han utfordrer oss bla til synlighet og å ta ansvar i samfunnet.    

Skogvokterne St.Georgs  Gilde er under etablerning. Skogvokterne startet da NSF overtok leirstedet Ingelsrud  i Eidskog. Leirstedet er nå nedlagt, men Skogvokterne vil gjerne fortsette å holde sammen. Leder for Skogvokterne, "Harald Schæf" eller vår Harald B Pettersen forteller om dette.

Det fortelles også om et nytt Hotelt og Blå på Leir, 30. juni til 7. juli i forbindelse med KFUK-KFUM's Landsleir i Stjørdal

Hva med en Blåtur på Fjellet 8 - 12. august?
Og her er mye, mye mer å lese…..

 

 


 

Ved verdenskonferansen på Bali sist høst ble ISGF 's hjelpeposjekt for 2018 i Uganda presentert. Uganda har de siste par årene fått over en million flyktninger, særlig fra Sør-Sudan. Her er det både borgerkrig og en omfattende hungersnød. Flyktningene blir etter mottak i gjennomgangsleire fordelt utover i Uganda. De får tildelt litt jord så de kan brødfø seg selv. Flyktningstrømmen er stor så Uganda trenger støtte til å ta seg av dette på en tilfredsstillende måte.  ISGF har inngått et samarbeid med Høykommissær for flyktinger (UNHCR) hvor formålet er å skaffe ly til flyktninger som slår seg ned i landsbyen Imvepi i Nordvest-Uganda.  Det er gått til anskaffelse av familietelt som blir laget lokalt.  Prisen er 25 Euro pr telt og en har som mål å skaffe 1000 telt. Dette har en samlet verdi på ca kr 250.000. Prosjektet blir fulgt opp av UNHCR, også  ISGFs formann Mathius Lukwago er fra Uganda.

Landsgildeledelsen i Norge har valgt å gi sin fulle støtte til dette prosjektet og oppfordrer gilder over hele landet til å være med på dette.  (se også St.Georg nr 1/18)

Støtten til prosjektet kan sendes til Sggn's konto 8200 06 04980 og merkes "Uganda- prosjektet"

Mer informasjon finner en også på ISGF's webside.


 

Scouting Guild Forum Grossarl har 50 års jubileum i år. Dette vil bli markert 27. mai til 3. juni.  Påmeldingsfristen er 15. mars.  Her hentet fra ISGF's webside :
Program for jubileet.
Registreringsskjema

 Frimerkebanken jobbes det jevnt og trutt. Har du frimerker liggende, lite eller mye, rester etter gamle samlinger?  Send oss det gjerne. Alt kommer til nytte.  Enten selger vi det kilovis til frimerkehandlere, setter sammen til auksjon eller selger enkelte merker for seg. Staben i Frimerkebanken har møter hjemme hos banksjef Sverre Shetelig i Jacob Aalls gate i Oslo. Her klippes, sorteres og pakkes det for salg. Møtene denne våren er 11. juni.  Har du lyst til å delta vennligst ta kontakt med Sverre@ Shetelig.net

 


   

  Nye utgaver av Nordic Baltic Newsletter med skandinavisk tekst og den engelske versjonen som også ligger i ISGFs arkiv.
      


 

Her er den nye Verdenskomiteen (2017 - 2020) som ble valgt ved ISGFs Verdenskonferanse på Bali nå oktober. 

Fra  venstre mot høyre : Nestleder Zalillah Mohd Taib(Malaysia), Elin Richards (Island), Mario Bertagnolio (Italia), Nestleder Wahid Labidi (Tunisia), Formann Mathius Lukwago (Uganda) og Runar Bakker fra Norge.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=GZtawOYxzU0

Hilsen fra formann i W.Comitee Mathius Lukwago til Fellowshipdagen 2017 (YouTube)

Mathius Lukwagos hilsen den 5.desember 2017 til den International Voleunteer Day  (YouTube)


 


Landsgildeting i Trondheim  -  29. september til 1.oktober.
                         

 Dette er den nyvalgte Landsgildeledelsen. Protokoll og bilder fra Landsgildetinget i Trondheim ser her.


 

 

 Bli med i et St.Georgs gilde

Redaktør Arve har laget en ny folder/brosjyre  "Bli med i et St.Georgs gilde".  Den kan skrives ut i A4 format på begge sider og brettes.

Flere brosjyrer som kan skrives ut.


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin, er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok. Boken tilpasser seg  telefon, nettbrett.  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

Sist oppdatert 05.07.2018.