Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

          


Gildekalenderen ( sist oppdatert 16.oktober.)

19.-25. oktober Fellowshipdags feiringer - se  gildekalenderen.

 Bergengildenes Turprogram

 St.Georgs Gildene på Facebook.
 

                                                                                                    Fellowshipdagen 2016                                                   
        

Fellowshipdags budskapet som er sendt til de nordiske landene, kommer i år fra St.Georgs Gildene i Norge.  I årets budskap er det vårt fellesskap med speiderforbundene og verdiene som er viktige for de norske speiderne som er trukket fram. Med stikkord som VENNSKAP, FELLESSKAP, SAMMARBEID og RESPEKT, beskriver jo dette også hva gildearbeidet står for og noe vi markerer med Fellowshipdagen.

  Her er Fellowshipdags budskapet  2016 i norsk versjon

  Her også i engelsk oversettelsen.

gildekalenderen finner en noen av Fellowshipdags arrangementene som er rundt om i Norge. Er det flere distrikter/gilder som ønsker å ha sine arrangementer i kalenderen, kan dette sendes til web@sggn.no

          

                                             

Klatretårnet på Kvernmoen er nå ferdig. Klatretårnet på Kvernmoen ble ferdig 26.august etter stor dugnadsinnsats og mange pengegaver. Offisiell åpning blir i forbindelse med en klatredag i oktober. Følg med i aktivitets kalenderen for mer infomasjon.                                      


          


Elektronisk Håndbok 

Takket være stor innsats fra redaktøren av Gildebladet, Arve Urlin er "Den Blå Håndboken" nå lagt om og i ny versjon som Elektronisk Håndbok.  Denne er søkbar, se feltet på venstre side i "boken".  Her finner en vedtektene og det meste av informasjon om St.Georgs Gildene i Norge.

 

   

St.Georg nr 3. Forsidebildet er fra gildeturen til Brownsea Island i august og Marys møte med Robert Baden-Powell
Ellers har bladet fyldige reportasjer fra sommerens begivenheter.  Lederen er denne gang skrevet av Landsgildekassereren Astrid Heen Lillebostad

 

 


      

           http://www.sanner-hotell.no/www.sanner-hotell.no/Velkommen.html                             

Landsgildeledelsen inviterer til Distrikt/Gildemestermøte 2016 på Sanner hotell fra lørdag 29. til søndag 30. oktober.  Hovedtema blir et samfunn i forandring. Møte med Distriktsgildemestrene fra fredag 28. kl 18. Se også St.Georg 2/16. Påmelding har vært


                                                                                    
                                                         
      
                        Pigeon Park Hall med ferdig tak og terrassen støpes.

 
PIGEON PARK HALL-PROSJEKTET
Byggarbeidene i Pigeon Park nærmer seg nå sin avslutning. Siden sist er gulvet  i undervisningsbygget og terrassen utenfor ferdig støpt, og bygningen er nå tatt i bruk. Det mangler riktignok vinduer og dører, men de håper å få det på plass i løpet av høsten. Det gjenstår også pussing av steinveggene, så det er fortsatt en del å gjøre. Vi har allerede fått inn nok penger til at de nå kan begynne med vinduer og dører, og vi holdes løpende orientert om fremgangen
De trenger imidlertid litt til for å få huset helt ferdig, så bidrag mottas med stor takk! Gaver kan sendes til kontonr 8200 06 04980 merket «Pigeon Park».

 


      

Frimerkebanken.no

Banksjefen i Frimerkebanken melder at frimerkelagret på Hamar nå snart er tømt. Han tar gjerne i mot flere frimerker fra gildene, gjerne  poser med klipp. Klipp da rundt merkene med ca 1 cm avstand og sendt merkene til Sverre Shetelig, Jacob Aallsgt 40B, 0364 Oslo.  Banksjefen og hans medarbeidere jobber på spreng med å sortere og pakke. Her er fra salgsboden under Landsgildetinget på


  Siste utgave av NBSR Newsletter, - Nordisk Baltic Sub-regions nyhetsbrev.  Denne gang i to versjoner. Skandinavisk versjon og den engelske versjonen, som også finnes i arkivet på websiden til isgf.org.  Her er siste nytt fra våre gildevenner i orden.

 


 

To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon vedtok på sitt møte 16. april enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess og har pågått siden 2012. Se omtale av de nye lovene her.

Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene. Vårt arbeide bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, -  §2 i våre vedtekter. Selv om de to nye lovene uttrykker det samme, men med forskjellig ordlyd, er  forholdet mellom våre to speiderforbund ikke påvirket av uenigheter.  Gildene vil ha begge lovene i sine vedtekter, så er det opp til enkelt medlemmer og gilder å bruke den loven som passer best til sitt behov

Sist oppdatert 16.10.2016.