Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Fredslyset er:

     
  • en gave 
  • et lys for fellesskap
  • et lys for forståelse
  • et lys for fred og vennskap
  • et lys for nødlidende og ensomme 

     

 Fredslyset

"Fredslyset fra Betlehem er ikke et magisk symbol som i seg selv er i stand til å skape fred.  Det skal minne oss alle på å skape fred i verden og det skal skape bevissthet om dette i hverdagen.  Den lille flammen som sendes fra lykt til lykt, fra hånd til hånd. Skal være et tegn på fred mellom oss alle.  Akkurat som flammen blir gitt fra ett lys til et annet, bør fred også bli gitt videre.  Den 24. desember vil millioner av hjem ha Fredslyset fra Betlehem brennende  hos seg, som et symbol på global oppmerksomhet på at  fred er det eneste som kan binde oss sammen."

Sistat fra organisatorene i Østerrike


 

Forslag til beholder for transport av parafinlampe

Fredslyssang
 

Flyers som kan brukes, lite  og stor,( PDf)
Denne kan brukes hvis en vil legge til noe eget med teksten, lite og stor

Facebookgruppen, Fredslyset i Norge

Instagram med #Fredslyset.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte landsgildesekretær Ivan Chetwynd, post@sggn.no, mobil 415 72 729.Fredslyset er opprinnelig tent med den evige flamme som brenner i Fødselsgrotten i Betlehem.
Hvert år siden 1986 har speidere tent et lys fra flammen i Fødselsgrotten.  Andre speidere sprer deretter flammen ut over verden.  Mange land på alle kontinenter deltar i en felles aksjon for å spre budskap om fred.

Fredslyset fra Betlehem har kommet til Norge hvert år siden 1999.  Dette har skjedd gjennom et samarbeid mellom St.Georgs Gildene i Norge og speiderkretser og grupper innen Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM speidere.


I Norge blir Fredslyset brakt i etapper med bil og tog til Østlandet og Sørlandet.  Hurtigruta har de siste årene vært med å bringe lyset nordover til Hammerfest og sørover til Bergen.

Lyset blir brukt ved svært mange arrangementer av speidere og St.Georgs Gilder i adventstiden. Dette er en fin måte å vise at speidere og gildemedlemmer arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.   


 Norsk speidermuseum forteller historien om  Fredslyset :
"Med bønn om fred fra Betlehem"


Forslag til opplesning av Fredslysbudskapet  (
laget av 1.Våler St.Georgs Gilde)
 
idehefte (Pdf format)


 

Fredslyset minner oss om at fred ikke er noe man får, 
men noe man må arbeide med seg selv og sine medmennesker for å oppnå.

Bruk det der hvor du vil tenne et lys til glede for andre

"Gjennom hele historien har vi hatt bruk for et Fredslys, og kanskje aller mest i dag. I en opplyst tidsalder, med atomvåpen som trussel, med terrorisme som trussel, med en fanatisme som vel savner sidestykke, går vi frimodig ut med vårt Fredslys. Et Fredslys med håp og tro på framtida tross verdens ondskap. Med tro på det gode i et menneske, at det gode tross alt vil vinne over det onde og til slutt bringe Fred. La oss voksne gå foran som eksempler for speiderne som kommer etter oss.
La oss vise at vi tror på Freden. "
St. Georgs Gildene i Norge 

              

 

 


Sist oppdatert 07.06.2015.