Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Nyhetsbrev

                              
Her er Nyhetsbrev med informasjon fra
Landsgildeledelsen og gildekontoret som blir sendt til Gildemestre, Distriktsgildemestre og direkte medlemmer med e.post:

 

Nyhetsbrev utsendt mai 2016                                                                              
Nyhetsbrev utsendt mars 2016  

    Vedlegg: 
 Nyhetsbrev utsendt november 2015  Brev til gildene fra Landsgildemester
   To nye arbeidsgrupper

   
   
Sist oppdatert 26.05.2016.