Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Inger Elisabeth Merli er valgt til ny Landsgildemester ved Landsgildetinget på Hamar i 2015. Karin R.Thompson takket for seg etter 9 år i Landsgildeledelsen (LGL), de siste 4 som Landsgildemester,

Inger E. Merli har vært med i LGL i 6 år.  Hun har vært speider nesten hele sitt liv, er et ekte "gildebarn", og har selv vært medlem i 5. Kolbotn St. Georgs Gildene i 20 år,
Det nye styret som ble valgt er: Knut Jorde, Viselandsgildemester. Han kommer fra Vestre Aker SGG. Styremedlemmer; - Dag Espolin Johnson, direkte medlem og tidligere KFUK/KFUMs representant i LGL. Linda Amundsen, gildemester i 3. Bergen SGG, er ny i LGL. Vivi Heine-Hansen, fra Varna SGG har vært med i LGL i 4 år. Som Landsgildekasserer Astrid Heen Lillebostad fra 3. Molde ble gjenvalgt

------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

Landsgildetinget 12.-14.juni 2015  Gildene på Hamar ønsket velkommen. Representanter  med ledsagere fra 45 gilder og 7 distrikter, hadde meldt sin ankomst.  Forhandlingene ble avholdt på First Hotel Victoria.  Det ble et fint "Ting" med livlige diskusjoner og mange saker som ble avgjort. Valg ble avholdt på nytt styre og lovendringer avgjort.
Fredag kvelden ble alle invitert til grillaften ved Speiderhuset til Hamarspeiderne. 
Ledsagerne hadde eget program under Tinget.; De hadde lørdag tur til Kirkeodden og Hamardomen, hvor en fikk overvære  Middelaldermarked og et ekte Middelalder bryllup.  Søndag gikk turen til det gamle og nye Prøysen huset.

Her er  Protokollen

Ivan Chetwynds referat fra Landsgildetinget

 Mer Utfyllende gildeidealene - speideridealeneVi har lagt ut noen bilder fra Landsgildetinget på Flickr. (oppdatert 12.juli)

Når en er inne i Flickr albumet kommer det fram tre symboler opp i høyre hjørne.  Her kan en velge hvordan en vil se bildene. (Slide show, store eller små bilder)  Holder en markøren, pekeren på PC.n,  over bildet kommer en liten tekst fram

 


 

 Boken Barneridderne har skapt debatt. Forfatteren Espen Schaanning, professor i idéhistorie, har studert speiderbevegelsens historie gjennom flere år. Han setter spørsmålstegn ved Baden-Powells tanker og ideer og om det er laget en solskinnshistorie om speiderbevegelsen. 

Gildesekretær Ivan Chatwynd har i den anledning skrevet ned sine tanker om boken. Første del; Hvem var Baden-Powell ? I den andre delen omtaler han speiderbevegelsen, politikk og krig,

Boken er anmeldt av speidermuseet.no. I artikkelen "Tendensiøst om gutta boys fra avisen Dagens Næringsliv den 16.9.15, svarer generalsekretær i KM Heidi Furustøl og generalsekretær i NSF Jens Morsøs påstandene i boken. I Dagsnytt 18 på NRK den 16.9.15 ble boken debattert av forfatteren og Heidi Furustøl

Boken ble på ny omtalt i Aftenposten 30.1.2016.  Her er speidernes svar på den artiklen.

 


 

To nye speiderlover er vedtatt. Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt enstemmig to nye speiderlover, en for KFUK-KFUM og en for Norges speiderforbund.  Arbeider med revisjon av loven har vært en lang prosess. 

 Speiderloven er jo også en del av grunnreglene for St.Georgs gildene. Vårt arbeide bygger på speideridealene slik disse er uttrykt i speiderloven, -  §2 i våre vedtekter. Selv om de to nye lovene uttrykker det samme, men med forskjellig ordlyd, er  forholdet mellom våre to speiderforbund ikke påvirket av uenigheter.  Gildene vil ha begge lovene i sine vedtekter, så er det opp til enkelt medlemmer og gilder å bruke den loven som passer best til sitt behov

 

Sist oppdatert 04.06.2017.