Eksterne lenkerKontakt:

Postadresse:
St.Georgs Gildene i Norge 
Pb 6840, St.Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Samlokaler med
Norgers speiderforbund
St. Olavs gate 25
Kontortid:
Torsdag 10.00 - 15.00


tlf +47-22 20 16 95

e-post: post@sggn.no

St.Georgs Gildene på:
  Facebook   
     Flickr
     Bildegalleri
 
Samarbeidspartnere:
           klikk på logoen

ISGF - AISG


 

Tips


Tips :
Alt som ligger på venstre side av websiden vår, har lenker som fører en videre til de organisasjonene vi samarbeider med. F. eks. klikker en på logoen til Speidermuseet kommer en inn på websiden deres. Her skjer det ofte nye oppdateringer som er spennende å følge med på.

 Under EKSTERNE LENKER finner en Bergen gildenes egne websider.
Her er også en lenke til NBSR sitt - Nordisk Baltisk News Letter som kommer ut to ganger i året
Her kan en følge med på hva som skjer med gildene i våre naboland i Norden.  Dette er hentet ut fra websiden til  ISGF / AISG.  På denne websiden kan en følge med på det internasjonale gildearbeidet.
Klikker en få Facebook kommer en inn på St.Georg Gildenes Facebook side og kan følge med på den, selv om en ikke er registret her. Den blir oppdatert hver uke.
Hvis en vil legge ut invitasjoner eller annet om sitt eget gilde her, må en registrere seg på Facebook.


Flickr: Over 400 bilder fra forskjellige gildesamlinger er nå tilgjengelige på Flickr, se venstre side.


Aktivitetsplan for et St. Georgs Gilde.

I dette heftet er det presentert forslag til aktiviteter for et år i et Gilde.  Forslagene er i hovedsak hentet fra Gildenes årsrapporter. Det er også lagt inn noen forslag til utforming av invitasjoner til møtene.

I heftet er det også en idèbank bygget opp i ni idèområder : Årstema, kåseri/ foredrag, speiderkontakt-/engasjement, inntektsgivende tiltak, nærmiljøet, hjelpetjenester, kultur, gildebevegelsen og eksempel på spesielle møter og arrangement.


Gildemedlemmer ønskes velkommen til speiderbasen.no.
Begge de norske speiderforbundene har i dag sine treningsprogrammer i en database som er tilgjengelig for alle speidere.  Norges speiderforbund har sin Speiderbasen og KFUK/KFUM har sin TipsBank.  Vi som er gildemedlemmer er velkommen til å bruke NSFs nye database med tips og ideer til aktiviteter for våre gildemøter   Men enda viktigere  er at vi er velkommen til å dele med speiderne alle våre gode tips og ideer som vi har samlet gjennom et langt speiderliv.  Her er noe av informasjonen som alle speiderne får når de skal lære å bruke Speiderbasen til NSF.
Sist oppdatert 25.09.2017.